Video nadzor

Sistem videonadzora mora biti pre svega pouzdan. Ne postoji univerzalan model kamera. Svaka kamera za video nadzor ima svoje osobine, s obzirom da svaka lokacija ima svoje zahtjeve i specifičnosti, izbor kamere svakako treba prepustiti stručnjaku. Digitalni video rekorderi (DVR) su centralni uređaji sistema za videonadzor. Služe za čuvanje snimaka sa kamera. Od DVR-a zavise performanse i fleksibilnost sistema kao cjeline. Modeli koje nudimo su veoma samostalni, podržavaju sve rutine za alarmne režime, automatsku pretragu događaja – tako da pregled starih snimaka ne zaustavlja niti usporava proces snimanja i čuvanja snimaka. Centralni uređaji primaju signal sa analogne kamere, a distribuciju snimaka mogu vršiti putem USB 2.0 back-up, CD-R/W i LAN mreže. Svi DVR-ovi imaju IP podršku za video nadzor preko Interneta. IP kamere se koriste zbog njihove izuzetno visoke rezolucije, koja može ići i do 5 Mpix. Snimak u megapixel tehnici je bogat detaljima, čuva se na hard-diskovima i može se zumirati i mjesecima posle nekog događaja. Često se koriste i modeli niže rezolucije 640×480, zbog niže cijene i opšte dostupnosti IP instalacija.

Megapixel kamere imaju superiornu rezoluciju, tako da omogućavaju tzv. Forenzički zoom. Za razliku od standardnih IP kamera (640×480), megapixel IP kamere generišu sliku koja se sastoji od mnogo više detalja. Takva slika se može snimiti i sačuvati na odgovarajućim serverima ili namjenskim DV-IP snimačima. Kasnije, u slučaju potrebe za isleđivanjem, ovakva slika se može forenzički uvećavati, mjesecima ili čak i godinama posle događaja. Prenošenje Mpix snimaka se može vršiti kroz mrežu, pomoću USB memorije ili CD-a.

Ponuda:

Da li ste zainteresovani?