Sistem videonadzora mora biti pre svega pouzdan. Ne postoji univerzalan model kamera. Svaka kamera za video nadzor ima svoje osobine, s obzirom da svaka lokacija ima svoje zahtjeve i specifičnosti, izbor kamere svakako treba prepustiti stručnjaku. Digitalni video rekorderi (DVR) su centralni uređaji sistema za videonadzor. Služe za čuvanje snimaka sa kamera. Od DVR-a zavise performanse i fleksibilnost sistema kao cjeline. Modeli koje nudimo su veoma samostalni, podržavaju sve rutine za alarmne režime, automatsku pretragu događaja - tako da pregled starih snimaka ne zaustavlja niti usporava proces snimanja i čuvanja snimaka. Centralni uređaji primaju signal sa analogne kamere, a distribuciju snimaka mogu vršiti putem USB 2.0 back-up, CD-R/W i LAN mreže. Svi DVR-ovi imaju IP podršku za video nadzor preko Interneta. IP kamere se koriste zbog njihove izuzetno visoke rezolucije, koja može ići i do 5 Mpix. Snimak u megapixel tehnici je bogat detaljima, čuva se na hard-diskovima i može se zumirati i mjesecima posle nekog događaja. Često se koriste i modeli niže rezolucije 640x480, zbog niže cijene i opšte dostupnosti IP instalacija.

 

  • CMOS tehnologija u standarnoj i Megapixel rezoluciji
  • Digitalni zoom
  • Snimanje video nadzora na PC server
  • Video kompresija po izboru JPEG ili MPEG4
  • Pristup i podešavanje preko IP mreže
  • Proširivanje sistema prostim dodavanjem kamera

Megapixel kamere imaju superiornu rezoluciju, tako da omogućavaju tzv. Forenzički zoom. Za razliku od standardnih IP kamera (640x480), megapixel IP kamere generišu sliku koja se sastoji od mnogo više detalja. Takva slika se može snimiti i sačuvati na odgovarajućim serverima ili namjenskim DV-IP snimačima. Kasnije, u slučaju potrebe za isleđivanjem, ovakva slika se može forenzički uvećavati, mjesecima ili čak i godinama posle događaja. Prenošenje Mpix snimaka se može vršiti kroz mrežu, pomoću USB memorije ili CD-a.