Sportski semafori su danas nezaobilazni dio opreme sportskih dvorana. Naši stručnjaci će vam preporučiti najbolje rješenje ovisno o veličini i vrsti sportske dvorane. U mogućnosti smo da Vam ponudimo veliki broj različitih semafora za razne sportove. Izbor kreće od osnovnih, jednostavnih modela pogodnih za školske dvorane pa do vrlo sofisticiranih sistema semafora za specijalne namijene. Kod svih modela sportskih semafora upravljanje je po izboru, žično ili bežično.