Sve češće se javljaju zahtevi za detekcijom opasnih gasova u zatvorenim prostorijama (garažama, tunelima, itd.). Veoma bitan faktor za detekciju štetnih gasova je izbor pravilnih detektora, koji će na najbolji način zaštiti Vaš prostor. Kao i kod vatrodojavnih sistema, kod sistema za detekciju gasa postoje odgovarajuće centrale koje vrše kontrolu celokupnog sistema i u slučaju detekcije kritične koncentracije štetnih gasova aktiviraju alarm. Detektori mogu da rade nezavisno za svaku prostoriju, a takođe se može napraviti jedinstven sistem za ceo objekat. Nudimo Vam i usluge projektovanja ovih sistema i instaliranja kompletne opreme.