Na osnovu Vaših potreba i zahtjeva naš tim ce Vam ponuditi nekoliko konceptualnih rješenja za izgradnju racunarskih mreza koje odgovaraju Vašem zahtjevu i u saradnji sa Vama izabrati najbolje i najefikasnije rješenje. Pravilno osmišljena i isprojektovana racunarska mreza je osnova efikasnog i pouzdanog rada umrezenih racunara, potpunog upravljanja mrezom kao i brze i lake proširivosti mreze. Izrađujemo računarske i telefonske mreže - primenom standardnih principa strukturnog kabliranja koristeći pasivnu i aktivnu mrežnu opremu renomiranih svetskih proizvođača. Nudimo žična i bežična rešenja, za lokalno umrežavanje i kvalitetno korišćenje servisa telefonije, Interneta i prenosa podataka. Instalacija, kablovska infastruktura, je deo savremene komunikacione mreže. Radi što kvalitatnije i pouzdanije mreže predlažemo kvalitetnu izvedbu strukturnog kabliranja računarsko telefonske mreže i pasivne opreme zaračunarske i telefonske mreže od kategorije CAT5e do kategorije CAT7e. Kabliranje se danas vrši i planira za vek trajanja od najmanje 10 godina, a aktivna oprema se, u zavisnosti od trenutnih zahteva i potreba klijenta, u međuvremenu može menjati.