Učesnici medjunarodnih skupova govore različitim jezicima i dolaze iz različitih zemalja i kultura. Prevodioci im pomažu da se medjusobno sporazumeju, ne bukvalnim prevodjenjem izgovorenih reči nego prenošenjem smisla i poruke koje oni izražavaju, tako da slušaoci imaju osećaj da slušaju izvorni govor.
Konferencijsko prevođenje se bavi usmenim komunikacijama: prenošenjem poruka sa jednog jezika na drugi, prirodno i tečno, usvajanjem načina izlaganja, tona i uverenja govornika i govorenjem u prvom licu. Zavisno od potreba korisnika te interijera prezentacijskih dvorana ili soba za sastanke, koriste se različite jedinice audio-video sistema, fiksni ili pomični video projektori (motorizirane platforme) prednje ili stražnje projekcije, sistemi za distribuciju audio-video signala (matrice) te izvori zvuka i slike (kamere), što zajedno čini dio multimedijskog sistema. Simultano prevodjenje je prevodjenje u isto vreme dok govornik govori Prevodilac radi u zvučno izolovanoj kabini sa bar još jednim kolegom. Govornik u sali govori u mikrofon, prevodilac prima zvuk kroz slušalice i prenosi poruku u mikrofon (skoro) istovremeno. Govornik u sali bira odgovarajući kanal da bi slušao prevod na jeziku koji izabere. Prevodioci mogu da rade i u drugoj prostoriji, gde preko monitora prate skup.