Interfoni su uređaji za naizmjenični govor. Obično služe za komunikaciju između stana i ulaznih vrata zgrade, odnosno dvorišnih vrata kuće.
Audio interfoni služe za dvosmjernu komunikaciju između kontrolnog panela koji se montira spolja i sa neograničenim brojem korisnika u zavisnosti od zahtjeva poručioca. Videointerfonski sistem ima istu funkciju kao i standardni interfoni, s tim što kod videointerfona , pored audio signala , imamo i video signal. Moderno dizajnirane kutije mogu biti isporučene u više boja , po potrebi i zahtijevu investitora. Vanjsku tablu ili tastaturu čini kutija za montažu , koja može biti sa montažom na zid ili za ukopavanje. Vrsta kutije koju montiramo zavisi od broja stanova koji će koristiti videointerfonski sistem. Povećanjem brojakorisnika , povećavamo i vrstu , odnosno veličinu kutije, a samim tim i broj pozivnih tastera. Na kutiji montiramo module na kojima se nalaze pozivni tasteri. Ovi moduli su izrađeni od aluminija i niklovanog čelika i plastike, te imaju izuzetno dug vijek trajanja. Nizanjem modula na kutiju dobijamo tablo !
Na tablou se još nalaze i govorni uređaj preko kojeg dobijamo audio signal i modul u koji je smještena kamera za video signal. Kao moduli sa tasterima i modul sa kamerom je izrađemn od aluminijuma, niklovanog čelika i plastike. Unutrašnja jednica / monitor se montira u stanu, u prostoriji u kojoj se provodi najviše vremena. Dizajn i funkcije monitora će zavisiti od izbora samog modela / proizvođača. U zavisnosti od izbora modela vrši se polaganje instalacije za navedene sisteme. Uz svaki sistem se montira električna i interfonska mehanička brava u zavisnosti od tipa vrata.