Alarmni protivprovalni sistemi imaju veoma širok spektar primene u tehnočkoj zaštiti, kako za male individualne stanbene objekte tako i za velike poslovne centre, banke, školske ustanove, sportske objekte, industrijske objekte, magacine itd. Obzirom da je zaštita imovine osnov namene alarmnog sistema, isto tako je važno izvršiti pravilnu procenu bezbednosne situacije stićenog objekta, zatim adekvatno izvršiti odabir opreme. Alarmni protivprovalni sistem moguće je integrisati sa protivpožarnim sistemom i sistemom kontrole pristupa.

Sastoji se od:
▪alarmne centrale sa različitim brojem ulaznih zona i particija
▪rezervnog akumulatorskog napajanja za slučaj nestanka mrežnog
▪detektora (infracrvenih, mikrotalasnih, akustičnih, vibracionih, magnetnih, kontaktnih i kombinovanih, žičnih i bežičnih)
▪bežičnih i žičnih panik tastera
▪lokalna dojava - sirene (unutrašnje i / ili spoljne antisabotažne, samonapajuće)
▪daljinska dojva- telefonski pozivar
▪u integraciji sa vatrodojavnim sistemom ( optički i termodiferencijalni detektori, ručni javljači)