Istorija nastanka

Geofon, akcionarsko društvo iz Teslića je preduzeće sa dugom tradicijom u proizvodnji, montaži i održavanju elektronskih uredjaja koji se koriste za
zaštitu imovine i dobara. Osnovan je još daleke 1981.god. kao sastavni dio preduzeća namjenske proizvodnje Zrak iz Sarajeva, a od 1989 god. posluje samostalno.

geofon marke

Osnovni moto ovog preduzeća je stalno usavršavanje i osvajanje novih tehnologija, uvjek biti na
korak ispred konkurencije.
Pružanje usluga korisnicima se vrši po sistemu kompletnog inženjeringa, od projektovanja i montaže,
do održavanja svih sistema.
Najznačajniji dio usluga se vrši u domenu tehničke zaštite /videonadzor, alarmni-protivprovalni
sistemi, vatrodojava, kontrola pristupa/ . Drugi dio se odnosi na sisteme za zadovoljenje radnih i slobodnih
aktivnosti /evidencija radnog vremena, interfonski i videointerfonski sistemi, zajednički antenski sistemi,
ozvučenje, konferencijski sistemi i simultano prevođenje, multimedijalni sistemi, računarske i telefonske
instalacije, bolnička signalizacija, distribucija tačnog vremena, hotelski sigurnosni sistemi, inteligentne sobe,
sportski semafori, parking sistemi i elektromotori za vrata i kapije, sistemi za upravljanje autobuskom
stanicom i sl.
Pored navedenog Geofon je stručno i proizvodno osposobljen za razvoj unikatnih uređaja
zasnovanih na mikrokontrolerima serije PIC, kao i pružanje usluga u ostalom dijelu profesionalne elektronike
po specifičnim zahtjevima korisnika.
Geofon je prisutan na kompletnom području RS i BIH, skoro u svakom gradu se nalazi po nekoliko
sistema koje je instalirao i koje održava. Servisna služba koja održava vlastite a bez problema i sisteme
drugih proizvođača, je svakodnevno prisutna na terenu i u stanju je da u najkraće vrijeme interveniše na bilo
kom sistemu u bilo kom gradu BIH. Za sve ugrađene uređaje i izvšene usluge dajemo garanciju. Do početka
devedesetih godina prošlog stoljeća tržište Geofona je bio kompletan prostor bivše Jugoslavije i bio je jedno
od najvećih preduzeća u svojoj oblasti.
U vrijeme najveće proizvodnje krajem osamdesetih godina prošlog vijeka preduzeće je brojalo oko 70
zaposlenih, a danas je taj broj sveden na 15 – 20 radnika. Jedan broj zaposlenih koji trenutno radi u firmi
radio je i krajem osamdesetih, tako da još uvjek posjeduje potrebno iskustvo i rutinu. Društvo još uvjek ima
dobre organizacione sposobnosti i moglo bi kvalitetno organizovati proizvodnju različitih elektronskih
sklopova i uređaja.
Pored toga Geofon u ovom trenutku raspolaže i značajnim prostornim mogućnostima cca 800 m2
poslovnog prostora u gradu Tesliću kao i dragocjenim iskustvom iz novijeg perioda saradnje sa Austrijskom
firmom HERESCHWERKE Reqeltechnik Wildon Austria; na poslovima ožičavanja i kontrolnih mjerenja
elektro-ormara iz 2008. godine.
Uvjereni smo da to postavllja dobru polaznu osnovu, a u kontekstu evropskih integracija našeg
regiona, za pronalaženje zainteresovanog partnera koji bi imao interes da svoje poslovne operacije iz
domena našeg biznisa nastavi u Tesliću. Za ovakav scenario Geofon već u ovom trenutku raspolaže
značajnim kadrovskim jezgrom i mogućnošću da u relativno kratkom vremenu okupi dovoljan broj stručne
radne snage koja već postoji na lokalnom tržištu rada ili se trenutno školuje.