Vatrodojavni sistemi

Prema važećem zakonu i pravilnicima žaštite od požara, pravna lica i njihovi referenti zaštite od požara, dužni su imati kvalitetnu vatrodojavnu zaštitu. Svojim dugogodišnjim iskustvom i kvalitetno osposobljenim kadrom, premni smo da Vam projektujemo i ponudimo najkvalitetniju opremu baziranu na najsavremenijim tehničkim rješenjima svetskih renomiranih proizvođača. Osnovna oprema vatrodojave koja se koristi, bazira se na Mikroprocesorskim centralnim sistemima adresabilnog tipa ili konvencionalnog tipa za manje prostore. 

Ponuda:

Da li ste zainteresovani?