Sistemi kontrole pristupa i evidencija radnog vremena

Pojavljuju se često kao samostalni koncept ili kao dio sveobuhvatnog koncepta tehnicke zaštite. U velikom broju slucajeva sa kontrolom pristupa se kombinuju sistemi za evidenciju radnog vremena, kao osnov za obracun plata i pracenje radnih aktivnosti zaposlenih. Vršimo projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena svih velicina kao i integraciju sa drugim sistemima tehnicke zaštite. Naši sistemi za evidenciju radnog vremena predstavljaju idealna rešenja za najveći broj malih i srednjih preduzeća. U ponudi se nalaze kako sasvim jednostavni sistemi sa jednim terminalom, tako i sistemi sa skoro neograničenim brojem terminala kojima se može pristupati preko interneta sa bilo koje lokacije u svetu. Sve naše sisteme odlikuje pouzdan i dugotrajan rad, jednostavno izvođenje instalacije i jednostavno puštanje u rad. Uz svaki sistem se isporučuje program koji Vam omogućuje obradu radnog vremena zaposlenih na sasvim jednostavan i brz način.

Da li ste zainteresovani?