Splajsovanje optičkih kablova

Geofon vrši uslugu splajsovanja optičkih kablova sa portabilnim uređajem FITEL S177. Splajser S177A je pre svega namenjen velikom broju novih aplikacijama koje zahtevaju sistem sa preciznim poravnavanjem jezgro-jezgro, takozvano CoreAlignment Splajsovanje: On obezbeđuje istu preciznost, tačnost, kao i potpuno automatsku funcionalnost konvecionalnog core-alignment sistema, ali sa brzinom, portabinošću i pogodnošću ručnog splajsera. S177A predstavlja najbolji izbor za FTTx, LAN, backbone i long-haul instalacije. Više informacija potražite na FitelS177.

Posjedujemo odgovarajući sertifikat za upravaljanje portabilnim uređajem FITEL S177

Da li ste zainteresovani?